FR

De thermische isolatie van Gyproc-muurbekledingen en voorzetwanden wordt voornamelijk bepaald door de aard en de dikte van het isolatiemateriaal. Gyproc biedt twee systemen om bestaande wanden in metselwerk te isoleren.

Met Gyproc-isolatieplaten is het mogelijk om de thermische isolatie van (buiten)muren sterk te verbeteren. Deze platen zijn voorzien van een isolatielaag en worden rechtstreeks op de constructie gekleefd met L-gips of worden geschroefd op houten regels. Voorwaarde bij kleven is dat de ondergrond in goede staat moet zijn: stabiel, vocht- en stofvrij. Bij zeer slecht of niet geïsoleerde buitengevels is het meestal af te raden om de geïsoleerde platen met schroeven te bevestigen, dit zou op termijn kunnen leiden tot aftekening van de schroefkoppen (tengevolge van condensatie door koude bruggen).Met het Metal Stud - voorzetwandsysteem wordt volledig onafhankelijk van de achterliggende constructie gewerkt.  Dit heeft als voordeel dat de ondergrond niet noodzakelijk in goede staat dient te zijn.  Het is echter altijd noodzakelijk dat vochtproblemen worden aangepakt voordat de muurbekleding of voorzetwand wordt aangebracht.  Afhankelijk van de gebruikte profielen en de spouwdiepte kan de isolatie worden aangebracht tussen- en/of achter de profielen.  Bij zeer slecht isolerende buitengevels is het noodzakelijk een extra laag isolatie te voorzien tussen de profielen en de bestaande muur.  Op deze manier worden koudebruggen en condensatieproblemen voorkomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook het aanbrengen van een dampscherm.  Afhankelijk van de binnenklimaatklasse (zie onderstaande tabel) is het aanbrengen van een dampscherm noodzakelijk om een optimaal comfort te verkrijgen en om condensatie- of vochtproblemen te voorkomen. Een dampscherm wordt per definitie aangebracht aan de warme zijde van het isolatiemateriaal. Praktisch gezien betekent dit dat een dampremmende folie wordt aangebracht tussen de Metal Stud-profielen en de Gyproc-plaat. Bij dubbele beplating mag omwille van montagetechnische reden het dampscherm ook tussen de platen aangebracht worden.


Terug