FR
nederlands


Wanneer monteren?

• Wanneer het gebouw wind en regendicht is.
• In ruimten met een relatieve luchtvochtigheid tot maximaal 80 à 85%.
• Hogere luchtvochtigheid geeft, voor zover deze van korte duur is, niet onmiddellijk problemen.

Bevestigen van Gyproc-platen

 • Gyproc-platen kunnen rechtstreeks tegen de muren worden gekleefd met L-gips.
 • Op een metalen of houten onderstructuur de Gyproc-platen (bij voorkeur) schroeven. De tussenafstand van de Gyproc-snelbouwschroeven voor het bevestigen van de buitenste bekledingsplaat bedraagt maximaal 250 mm. In geval van een meerlagige beplating mag de schroefafstand voor de onderliggende beplatingen worden gebracht op 750 mm.
 • De platen sluitend tegen elkaar aanbrengen.
 • Gebruik zo veel mogelijk volledige platen. Smalle passtukken vermijden.
 • Kopse voegen laten verspringen.
 • Bij toepassing van meerlagige beplating, de voegen van de plaatlagen laten verspringen.
 • Bij het gebruik van Gyproc-platen met 4 afgeschuinde ABA-boorden nooit in de hoeken schroeven.


Wanneer voegen?

 • De Gyproc-platen slechts afvoegen wanneer er geen vormveranderingen als gevolg van vocht of temperatuurwisselingen meer zijn te verwachten, m.a.w.: de ideale atmosfersiche omstandigheden om voegwerken uit te voeren zijn deze die later in de lokalen zullen heersen. Hoe meer deze omstandigheden worden benaderd voor, tijdens en na de uitvoering van de werken, hoe minder spanningen er achteraf ontstaan.
 • Nadat alle natte werken (bepleisteringen, natte dekvloeren, ...) zijn beëindigd en gedroogd.
 • Op droge platen en een droge onderstructuur.
 • In ieder geval bij temperaturen (in de lokalen en van het plaatoppervlak) hoger dan 7°C (bij gebruik van Rifino Premium), en bij voorkeur hoger dan 10°C en bij R.V. lager dan 70 %.
 • Lokalen tijdens of na het voegwerk matig en geleidelijk verwarmen. Schoksgewijze en snelle opwarming of vochtverlagingen kunnen leiden tot scheurvorming.

Afwerken van Gyproc-platen

Door het toepassen van Gyproc-platen met afgeschuinde (ABA-)langskanten is de ideale basis gelegd voor het realiseren van een glad afgewerkt oppervlak. Het ABA-voegsysteem is de meest betrouwbare afwerkingsmethode voor het voegen van Gyproc-platen. Het gebruik van voegband is daarbij onontbeerlijk.
Het ABA-voegsysteem vraagt slechts twee essentiële componenten: de wapeningsband en de voegspecies.

1. Voegband

• Papieren Voegband P50
• Zelfklevende Voegband G50

Gipsplaten met afgeschuinde ABA-boorden afgewerkt met Papieren Voegband P50 wordt wereldwijd beschouwd als de beste oplossing om te komen tot een effen, glad en scheurvrij oppervlak.
Zelfklevende voegband G50 is een alternatieve voegband en geeft een snelle en gemakkelijke afwerking van vlakke voegen. Het is echter geen evenwaardig vervangmiddel van de Papieren voegband.
Met Papieren Voegband P50 verkrijgt men dus de beste afwerking, zowel qua kwaliteit van de afwerking als qua weerstand tegen scheurvorming.

2. Voegspecies

De Gyproc-voegproducten zijn beschikbaar in verschillende vormen :

Setting Powders:
Deze voegproducten op basis van gips in poedervorm verharden (door binding), na mengen met water, binnen een vooraf gekende tijd. Dit type product wordt gezien de snelle verhardingstijd gebruikt voor het vullen van de voegen of het snel herstellen van beschadigingen. Ze kunnen enkel manueel worden aangebracht.

• JointFiller 45
• JointFiller 120
• JointFiller Vario
• Rifino Premium

Air Drying Powders:
Deze producten verharden, na mengen met water, door droging (in contact met de lucht). Dit type product wordt meestal gebruikt als afwerkingslaag op de opgevoegde zones of om het volledig plaatoppervlak manueel of machinaal dun af te filmen.

• JointFinisher Premium

Ready Mix pasta's:

Deze kant-en-klare pasta's zijn direct verwerkbaar en verharden door droging. Dit type product wordt meestal gebruikt als afwerkingslaag op de opgevoegde zones of om het volledig plaatoppervlak manueel of machinaal dun af te filmen. Hoewel in theorie ook het vullen van de voegen mogelijk is, is deze manier van werken, gezien de grotere krimp en langere droogtijd, niet echt de praktijk in onze markt.

• ProMix Premium
• ProMix Airless F
Terug