FR


Plaats op de vloer een MSH-profiel waar het verticale stuk dient geplaatst te worden. Schroef dit profiel om de 800 mm vast.

Plaats links en rechts een MSV-profiel dat eveneens maximaal om de 800 mm aan de aansluitende muur wordt bevestigd.

Plaats de overige MSV-profielen rekening houdend met de maximale tussenafstanden en bevestig ze aan de MSV-profielen van het dakvlak met Teksschroeven 4,2/13.

Nadien worden de Gyproc-platen geschroefd tegen de MSV-profielen.


Indien het verticale element hoger is dan 1200 mm zal het eenvoudiger zijn een aangepaste steun te plaatsten, waaraan het bovenste MSH-profiel wordt bevestigd.

Dit kan met behulp van een houten lat die onder de juiste hoek wordt geschaafd/gezaagd, of met het Vertebra VAR-profiel dat kan worden ingesteld op de gewenste hoek.

Terug