FR


Een spantendak kan op verschillende manieren met behulp van een Gyproc-systeem worden afgewerkt, afhankelijk van hoe ver de spanten zichtbaar mogen/moeten blijven.

Met Veerregel RB66

Indien de spanten goed uitgelijnd zijn, kan gebruik gemaakt worden van de Veerregel RB66. Deze metalen profielen worden dwars over de de spanten geplaatst met een onderlinge afstand van maximaal 500 mm. De platen worden in dwarsrichting op de profielen geschroefd.

De veerregel wordt op elk spant vastgezet met behulp van een houtschroef of met behulp van de Snelbouwschroef 212/… (tussenafstand tussen de spanten maximaal 600mm).


Met een PlaGyp-onderstructuur

Indien de spanten onregelmatig of krom zijn, kan het plafond met behulp van een PlaGyp-onderstructuur worden uitgelijnd. De PlaGyp-plafondhangers worden aan de zijkant van de spanten vastgeschroefd met een onderlinge afstand van maximaal 500 mm.

Nadat de plafondhangers uitgelijnd op de spanten bevestigd zijn, kunnen de plafondprofielen PlaGyp PC60/27 er eenvoudig op gemonteerd worden.


Een PlaGyp-structuur kan ook bevestigd worden tussen de spanten.

Terug