FR

Bij een gordingendak zijn er twee afwerkingsmogelijkheden :
Met een Metal Stud-onderstructuur

Start met de bevestiging van MSH-profielen aan de zijkanten van de gordingen. De ligging van de profielen is afhankelijk van hoe ver de gordingbalken zichtbaar mogen/moeten blijven.

Bevestig de buitenste MSV-profielen om de 800 mm aan de aansluitende muren.
Plaats de overige MSV-profielen op de (maximale) tussenafstand.


Met een PlaGyp-onderstructuur

Een gordingendak kan op verschillende manieren met behulp van een PlaGyp-systeem worden afgewerkt, afhankelijk van hoe ver de gordingbalk zichtbaar mag/moet blijven.

Terug