FRDe weerstand tegen brand van de Gyproc-constructies is bepaald in het laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmte-overgang van de Universiteit Gent (RUG).
Voor een aantal variante constructies is het oordeel aangaande de te verwachten weerstand tegen brand gevraagd aan het Instituut voor Brandveiligheid (ISIB). Raadpleeg deze documenten voor een overeenkomstige montage.

LET OP! Sinds 01/12/2016 volgt Gyproc de EI-opstellingen. 


De geluidsisolatie van de Metal Stud-scheidingswanden is bepaald in de laboratoria van de Katholieke Universiteit Leuven en T.N.O., Delft (Nederland). De naden tussen de platen en de ruwbouw werden gedicht met soepele kit. De proeven zijn uitgevoerd overeenkomstig de Europese norm EN-ISO 140-3. De meetresultaten zijn weergegeven volgens de Europese norm EN-ISO 717/1: RW en de adaptatietermen C en Ctr. De luchtgeluidsisolatie in de praktijk wordt niet alleen bepaald door de geluidsisolatie van de scheidingsconstructie maar ook door de aangrenzende vlakken (flankerende geluidsoverdracht), inbouwelementen (versterkingen, deuren…) en door mogelijk omloopgeluid.


Terug