FR


De wandoppervlakken worden doorgaans afgeleverd "klaar voor de afwerker (schilder of behanger)". Dit houdt in, voor zover er geen specifieke omschrijvingen zijn vermeld in het bestek, dat de Gyproc-plaatser de voegen tussen de platen, de koppen van bevestigingsmiddelen en de aansluitingen afwerkt met een zodanige vlakheid en fijnheid dat de afwerker (schilder of behanger) zijn specifiek werk voor deze welbepaalde ondergrond kan aanvatten. De voorschrijver of opdrachtgever dient eventuele speciale oppervlaktekwaliteit of -behandeling vooraf te definiëren en voor te leggen aan de plaatser. De beoordeling van de oppervlakken gebeurt voor de aanvang van de decoratiewerken.

Hoe het oppervlak beoordelen:

Raadgevingen voor de afwerker of decorateur
Gyproc-platen worden bijna meer dan 50 jaar op de Belgische bouwmarkt gebruikt. Ze vormen, samen met de gipspleisters, de meest gebruikte afbouwmaterialen. Gyproc-bekledingen kunnen dan ook worden beschouwd als 'traditionele' constructies. De meeste lijm- of verffabrikanten geven trouwens type-oplossingen voor toepassing op gipskartonplaten.
- Gyproc-platen zijn geschikt voor afwerking met de meeste gangbare afwerkings- of decoratiematerialen.
- Alkalische (kalkhoudende) afwerkingsproducten zijn zonder voorbehandeling niet geschikt.
- Het oppervlak dient volledig droog te zijn en vrij van oneffenheden, vuil of andere onvolkomenheden.
- Zowel de Gyproc-platen als het voegwerk dienen volledig droog te zijn.
- De Gyproc-platen zo snel mogelijk na het plaatsen afwerken. Gyproc-platen, die langdurig onbeschermd zijn
  blootgesteld aan licht, kunnen verkleuringen vertonen die zichtbaar worden door de afwerklaag. In dit geval, een
  aangepast grondeermiddel toepassen dat de ondergrond afsluit.
- De gewenste afwerking en de afwerkingsklasse (elementair, verzorgd of luxe) bepaalt de manier waarop de decorateur
  (schilder of behanger) het Gyproc-oppervlak zal voorbereiden.
- Steeds de richtlijnen van de fabrikant van de afwerkingsmaterialen volgen.

Terug