FR
  Afwerkingsgraad Opvoeging - Bewerking Toepassingsgebied
F1 Basisvoegwerk
Voor oppervlakken zonder visuele (decoratieve) vereisten.
De aanwezigheid van groeven en bramen is toegelaten.
Afvoegen van de bevestigings-punten is niet nodig.
Voegwerk voor het bereiken van afwerkingsgraad F1 wordt uitgevoerd in één fase: het opvullen van de voeg (voegproduct voor gipsplaten)
• het aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening (tenzij dit niet nodig is voor het gekozen voegsysteem).
De afwerkingsgraad F1 volstaat indien het oppervlak enkel bekleed moet worden
(bvb.met platen, panelen of tegels).
F2a Standaard voegwerk
Het voegwerk moet zorgen voor een vlakke en naadloze overgang tussen de voeg en het oppervlak van de plaat. Onregelmatigheden dienen te worden beperkt (bramen, tekeningen, groeven, scherpe randen, ...).
Voor afwerkingsgraad F2a wordt het voegwerk uitgevoerd in twee fases: het opvullen van de voegen (voegproduct voor gipsplaten) = F1 + het aanbrengen van één of twee toplagen om de voeg af te werken (met een hiervoor geschikt product)
- de bevestigingspunten met dezelfde producten afvoegen.
Dit oppervlak kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:
  • grof-of halfgrofgestructureerde muurbekledingen (bv. behang-papier met grove vezel)
  • matte afwerkingsverf
  • fijngestructureerde muurbekledingen
  • gestructureerde bepleisteringen indien de pleisterfabrikant het gebruik ervan op een dergelijke ondergrond toelaat
  • satijnverf ±.
F2b Voegwerk - hoge kwaliteit
Bovenop het standaard voegwerk, het volledige plaatoppervlak schrapen met een afwerklaag. De pleisterlaag is zo dun dat na de bewerking de ondergrond er doorheen schijnt. Onregelmatigheden dienen te worden beperkt (bramen, tekeningen, groeven, scherpe randen, ...).
Afwerkingsgraad F2b stemt overeen met standaard voegwerk F2a en vergt bijkomend het aanbrengen van een flinterdunne laag door middel van schrapen over het ganse plaatoppervlak met behulp van een daarvoor geschikt product.
F3 Voegwerk - met “ Premium toplaag”
Volledig homogeen uitwerken – plamuren van het gehele oppervlak met een hiertoe bestemd product om de uniformiteit van het uitzicht van het volledige oppervlak te waarborgen.
Onregelmatigheden dienen te worden beperkt (bramen, tekeningen, groeven, scherpe randen, ...).
Afwerkingsgraad F3 stemt overeen met standaard voegwerk F2a en vergt een bijkomende afwerklaag (0,5-3.0mm (afhankelijk van het product en de uitvoeringstechniek) over het gehele oppervlak. Dit oppervlak kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:
  • gladde of gestructureerde muurbekledingen
    (bv. gemetalliseerd behangpapier of vinyl)
  • satijnverf
  • glansverf.
Terug