FR


PlaGyp is een metalen onderstructuur voor plafonds.

Het kan worden opgebouwd in een enkel regelwerk (PlaGyp S) voor toepassing onder houten balklagen
of in een profielenrooster (PlaGyp D) voor grote plafondoppervlakken.

Terug