FR
Brandwerende wand- en plafondsystemen van Gyproc aangepast aan Europese norm.
7 nov 2016

Brandwerende wand- en plafondsystemen van Gyproc aangepast aan Europese norm.

K.B. van 12 juli 2012

Het Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, dat in werking is getreden op 1 december 2012, vermeldt in artikel 6/1 dat bouwelementen waarvan de brandweerstand wordt aangetoond volgens de norm NBN 713-020, respectievelijk de norm DIN 4102-6 voor luchtkanalen, en waarvoor een CE-markering nog niet verplicht is, nog toegelaten zijn tot vier jaar na het in werking treden van dit besluit. Bestaande bouwelementen kunnen behouden blijven na de vermelde overgangsperiode. Tot 30 november 2016 is classificatie dus nog toegestaan volgens Belgische norm:

 

Classificatie volgens NBN 713.020

Brandweerstand Rf + tijdseenheid in uren (Rf ½ h, Rf 1 h, Rf 2 h)

 

Vanaf 1 december 2016 dient de brandweerstand van nieuwe bouwelementen te worden aangetoond volgens Europese norm:

 

Classificatie volgens EN 13501-2

Brandweerstand EI + tijdseenheid in minuten (EI 30, EI 60, EI 120)

 

Ook na 1 december 2016 moeten verlaagde plafonds aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 

Classificatie volgens EN 13501-2

Brandweerstand EI + tijdseenheid in minuten (EI 30, EI 60, EI 120)

of

Classificatie volgens de Basisnormen

Stabiliteit bij Brand ½ h

 

Wand en plafondsystemen van Gyproc

Wand- en plafondsystemen van Gyproc worden reeds jaren met succes toegepast en hebben naast hun esthetische, akoestische en functionele voordelen ook een uitstekende reputatie op gebied van brandwerendheid. Om aan de voorwaarden van de nieuwe norm te kunnen voldoen is Gyproc volop bezig zijn wand- en plafondsystemen opnieuw te testen volgens de respectievelijke Europese normen: EN 1364-1 en EN 1364-2. Op basis van de daaruit volgende beproevingsverslagen werd door het geaccrediteerde laboratorium een classificatierapport opgesteld volgens EN 13501-2, waarin zowel de classificatie als het direct toepassingsdomein van deze constructies wordt vermeld. In principe is een Europees classificatierapport geldig in alle lidstaten van de EU voor zover het voldoet aan de taalvereisten van het land waar het wordt gebruikt. Afwijkingen of alternatieve constructies worden geattesterd met een technisch advies of classificatierapport opgesteld door het ISIB (Instituut voor Brandveiligheid) en dit eveneens op basis van Europese beproevingsverslagen, maar dit is enkel geldig in België.

 

Praktisch

Praktisch verandert er niet veel aan de vertrouwde brandwerende Gyproc-systemen. Onze platen en profielen voldoen immers in de juiste configuratie ruimschoots aan de gevraagde eisen. Ook de opbouw van onze systemen blijft in principe hetzelfde als voorheen, maar om aan de strengere Europese norm voldoen, is er meer aandacht besteed aan uitvoering en detaillering. De nieuwe norm houdt immers meer rekening met praktijksituaties, waardoor bepaalde details kritischer dienen te worden beoordeeld op hun betrouwbaarheid ingeval van brand.

 

Voordelen

Een groot voordeel van de nieuwe reglementering is dat constructiedetails nauwkeurig en uniform worden omschreven in het classificatierapport. Dit geeft de uitvoerder een beter inzicht in de opbouw en detaillering van de constructie, zodat op een efficiënte en betrouwbare manier kan worden gemonteerd en fouten worden uitgesloten.  De kans op discussie tijdens de werken wordt daardoor verminderd en dit biedt de architect een grotere zekerheid dat het project bij oplevering zal voldoen aan de gestelde eisen.

 

Attestering

Wat er wél verandert is de wijze van attestering: waar vroeger het volledige beproevingsverslag met alle beproevingsdetails, grafieken en foto’s werd gecommuniceerd, volstaat het nu om enkel het classificatierapport voor te leggen om de brandweerstand te attesteren. Dit document bevat alle noodzakelijke informatie en geeft een duidelijk overzicht van de te gebruiken onderdelen, montage van het systeem, classificatie en het direct toepassingsdomein.

Gyproc biedt een breed gamma van wand- en plafondsystemen aan die voldoen aan de nieuwe Europese norm. Volgende classificaties voor scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds zijn daarbij mogelijk volgens EN 13501-2:

 

EI 30 – EI 60 – EI 120

 

Informatie

De Europese classificatierapporten en/of technische adviezen zullen vanaf eind dit jaar ter beschikking zijn. Raadpleeg voor meer informatie onze systeemselector of download de gewenste documentatie.

Terug