FR
Ik wens een vrijhangend Gyproc plafond te plaatsen met Metal Stud Profielen. In het Doe-boek staat vermeld dat de maximale overspanning 2,55 meter is. Mijn plafond is echter 4 meter breed. Hoe moet ik tewerk gaan ?

Als je met Metal Stud profielen wil werken dan zijn er in dit geval twee mogelijke oplossingen :

(1) Je plaatst een extra ophangstrook in het midden aan de bestaande zoldering. Aan weerszijden van de ophangstrook bevestig je een MSH50 profiel. Je deelt hierdoor de breedte van het plafond als het ware op in twee, waardoor de maximale vrije overspanning niet overschreden wordt (zie Gyproc Doe-Boek).

(2) Anderzijds kan je ook grotere Metal Stud profielen gebruiken waarvoor grotere overspanningen toegelaten zijn. Bijvoorbeeld profieltype MSH/MSV100 maakt bij een hart-op-hart afstand van de MSV100-profielen van 30 cm een vrije overspanning mogelijk van 4,30 m (bij gebruik van platen van 12,5 mm). Wens je een hart-op-hart afstand van 50 cm tussen de profielen, dan dien je over te gaan tot MSV/MSH125 profielen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijkheden. Vraag om meer informatie in uw Gyproc verkooppunt.

Metal Stud Plafond met Gyproc A-beplating
Maximale overspanningen bij gebruik van Gyproc A-plaat 12,5 mm
Type Metal Stud Profiel

Hart-op-hart
afstand
MSH 50
en MSV 50

MSH 75
en MSV 75

MSH 100
en MSV 100

MSH 125
en MSV 125

30 cm
255 cm
345 cm
430 cm
500 cm
40 cm
230 cm
315 cm
390 cm
450 cm
50 cm
215 cm
295 cm
365 cm
420 cm


Ophangstrook in multiplex
Gebruik bij grotere overspanningen
de grotere Metal Stud profielen
Terug