FR
Ik ben begonnen met de inrichting van mijn zolder. Vermits ik van nul moet beginnen stel ik me de vraag wat de juiste, beste en meest praktische methode is om te starten. Eerst chape leggen en dan de scheidingswanden en muurbekledingen in Gyproc aanbrengen of net andersom. Er moet op sommige plaatsen elektriciteit aangebracht worden in de Gyproc wand.

De meest praktische gang van zaken is om eerst chape te plaatsen en dan pas de Gyproc wanden en muurbekledingen.
Het is immers makkelijker om bij de chapewerken één groot oppervlak in één keer af te werken dan kleinere afzonderlijke oppervlakken.
Bovendien is het moeilijk om op ruw beton de horizontale Metal Stud MSH-profielen   mooi recht te plaatsen.
Evenmin dien je dan de Gyproc platen te beschermen tegen opspattend materiaal of de vochtigheid die vrijkomt tijdens het drogen van de chape (zie verder).
Je dient vooraf natuurlijk goed te overwegen waar de Gyproc-wand zal geplaatst worden ten einde de electriciteits- en andere leidingen reeds in de vloer te voorzien.

Als je toch eerst de Gyproc wanden en wandbekledingen wenst uit te voeren ga dan als volgt te werk :
Vooraleer je met de chape-werken begint, bevestig je tegen de platen een plastic folie vanafde vloer tot op ongeveer 50 cm hoogte; je laat de folie ook ongeveer 30cm overlappen op de vloer. Meestal wordt tussen chape en folie ook nogeen "voegstrip" (Peridan) aangebracht.
Dan kan je de chape-werkenuitvoeren; de folie op de Gyproc-platen beschermt de platen tegenopspattend materiaal en vuil worden. Het gedeelte folie op de vloerzorgt ervoor dat er geen vocht van de chape in de platen dringt tijdenshet drogen van de chape.
Je wacht dan tot de aangebrachte chape goed droog is.
Je kan nu de folie van de platen verwijderen en langs de vloer doorsnijden.


Terug