FR
Hoe kan ik plinten bevestigen aan Gyproc plaat ?

Je kan hiervoor eenmontagelijm gebruiken. Schroeven of nagelen kan natuurlijk ooknaargelang de onderstructuur (vb. Metal Stud kan enkel geschroefdworden). 

Terug