FR
Bestaan er andere toepassingen voor GypCove kooflijsten dan de afwerking tussen Gyproc wanden en plafonds?

1 januari 1970

Ik wens een vrijhangend Gyproc plafond te plaatsen met Metal Stud Profielen. In het Doe-boek staat vermeld dat de maximale overspanning 2,55 meter is. Mijn plafond is echter 4 meter breed. Hoe moet ik tewerk gaan ?

1 januari 1970

Wat is 4 x ABA ?

1 januari 1970

Ik ondervind veel geluidshinder vanop de verdieping van mijn woning : het verschuiven van stoelen, hakken op de vloer, enz. Kan ik dit verminderen met een Gyproc plafond?

1 januari 1970

Hoe kunnen we zoveel mogelijk vermijden dat geluid vanuit het salon naar de bovenliggende slaapkamer gaat? Momenteel zijn de plafonds uitgebroken en liggen er dus enkel de houten balken waarop de vloerplaten moeten komen.

1 januari 1970

Is het mogelijk in een bestaand Gyproc plafond een luikje te plaatsen om de bovenliggende ruimte (onder de nok) te kunnen inspecteren (concreet: om er muizevallen te kunnen plaatsen)?

1 januari 1970

Graag zou ik mijn zolder afwerken met gipsplaten. De "lengte" van het plafond is echter slechts 1,75 m. Gyproc platen hebben steeds een lengte van L=2.60m, hetgeen leidt tot te veel restafval. Hoe beperk ik zoveel mogelijk de overschotten ?

1 januari 1970

Ik ga een kamer volledig afwerken met Gyproc platen. Hoe ga ik tewerk : plaats ik eerst het plafond en werk ik daarna de muren af, of andersom ?

1 januari 1970

Hoe werk ik in plafonds de voegen af van de gesneden kanten van Gyproc platen ?

1 januari 1970

Terug