FR
Wat is geluid en welke problemen kunnen er voorkomen?
Geluidsisolatie en geluidsabsorptie

Geluidsoverlast is geluid dat van buiten de woning naar binnen dringt of van de ene ruimte naar de andere. Die overlast kan verminderd worden door een goede geluidsisolatie aan te brengen.
Geluidsisolatie mag niet verward worden met geluidsabsorptie.
Als we het over geluidsabsorptie hebben dan gaat het om het dempen van geluidsreflecties binnen een zelfde ruimte; men heeft het dan wel eens over de goede of minder goede akoestiek van een ruimte;
Harde materialen (glas, tegels, marmer, enz.) weerkaatsen het geluid met een onaangename, galmende geluidsindruk voor gevolg. Geluidsabsorberende materialen zoals tapijt, overgordijnen kunnen dit verhelpen.
Zacht of luid

Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in decibel. 0 dB is de gehoordrempel.
140 dB is zo luid dat het pijn doet (pijngrens). Decibels kan je trouwens niet zomaar optellen.
Twee identieke geluidsbronnen van 50 dB geven een totaal van 53 dB. Wat we als een verdubbeling van het lawaai ervaren, is een verhoging met 10 dB, een vertienvoudiging van de geluidsdruk dus.

De geluidsisolatiewaarde wordt Rw genoemd en in decibel (dB) uitgedrukt.
Hoe hoger de Rw-waarde, hoe beter de geluidsisolatie. De op deze website en in de Gyproc-documentatie opgegeven waarden, geven slechts een indicatie van de mogelijke verbetering van de geluidsisolatie omdat er ook andere factoren meespelen die daar een invloed op hebben.


De oorzaak van het geluid

Er zijn vier soorten van geluidsoverlast :
  1. Buitengeluid : geluid dat van buiten de woning komt en dat afkomstig is van bijvoorbeeld het verkeer

  2. Luchtgeluid : geluid dat van de ene ruimte in de woning (of via een gemeenschappelijke muur tussen twee woningen) via de lucht verplaatst wordt. Geluid van een spelende radio, bijvoorbeeld.

  3. Contactgeluid : geluid dat wordt doorgegeven via contact met de muren, de vloer of het plafond. Bijvoorbeeld : voetstappen op de vloer die in de onderliggende ruimte gehoord worden

  4. Installatiegeluid : geluid van toestellen zoals verwarmingsinstallaties of van waterafvoerleidingen dat zich doorheen de woning verplaatst
Terug